Vytvoril febeks.

Výsledky referenda o rodine pre okres Kežmarok nájdete na strane 51 v tomto dokumente - Výsledky referenda 2015 za obce

volbyVýsledky volieb v okrese Kežmarok tu:

 Výsledky volieb do samosprávy

 

 

Voľby do samosprávy obcí


Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Kandidáti na poslancov obce Slovenská Ves

Kandidáti na starostu obce Slovenská Ves

Podkategórie

Strana 1 z 4

Partneri